تغذیه گوساله و تلیسه از تولد تا 24 ماهگی

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
دام سنگین
تاریخ انتشار: 1396

ار این بروشور به صورت ساده مراحل تغذیه گوساله او زمان تولد تا زمانی که خود آبستن شده و اولین زایش خود را در 24 ماهگی انجام شود آورده شده است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 766
تعداد دریافت فایل: 955