مدیریت علف هرز انگلی سس

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
علف هرز
تعداد صفحات: 15
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1387

معرفی علف هرز انگلی سس شامل خصوصیات گیاهشناسی ، انواع سس ومیزبان های آن ، ارائه روش های موثر در پیشگیری وکنترل علف هرز انگلی
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 88
تعداد دریافت فایل: 256