گندم نان ریژاو مناسب برای شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مناطق معتدل

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
تعداد صفحات: 6
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 81
تعداد دریافت فایل: 51