کنه واروا

نوع رسانه: اطلاعیه
کلیدواژگان / برچسب ها :
کنه واروا
تعداد صفحات: 1
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396

بیان راه های سرایت و انتشار کنه واروا این آفت به زنبور عسل خسارت میزند .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 204
تعداد دریافت فایل: 121