برداشت زعفران

نوع رسانه: اطلاعیه
موضوعات :
گیاهان دارویی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396

بیان نکاتی چند (5 مورد ) مربوط به برداشت بهداشتی و صحیح گل زعفران چگونگی و زمان برداشت
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 212
تعداد دریافت فایل: 210