آبیاری کلزا-استان یزد

نوع رسانه: اطلاعیه
موضوعات :
دانه های روغنی
کلیدواژگان / برچسب ها :
آبیاری کلزا
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396

حاوی 8 توصیه فنی برای انجامآبیاری صحیح و مناسبدر مزرعه کلزا .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 308
تعداد دریافت فایل: 161