نماتد قرنطینه ای رادوفولوس موز (Radopholus similis)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : آقای مجید امانی
تعداد صفحات: 11
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 326
تعداد دریافت فایل: 69