مصرف بهینه کود روشی موثر در افزایش عملکرد کاهش نیترات در غده های سیب زمینی

نوع رسانه: نشریه فنی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تعداد صفحات: 15
تاریخ انتشار: 1383
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 336
تعداد دریافت فایل: 86