گلخانه های خانگی، فرصتی مناسب برای ایجاد اشتغال و تولید12

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تعداد صفحات: 11
تاریخ انتشار: 1391
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 327
تعداد دریافت فایل: 310