رقم سیب شربتی، زودرس با عادت رشد افراشته و عملکرد بالا دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : حسن حاج نجاری
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان