الگوی تهویه عرضی و طولی در سالنهای نیمچه و مرغ گوشتی

نوع رسانه: نشریه فنی
نویسنده : آقای عای مراثی
تعداد صفحات: 22
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1383
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 326
تعداد دریافت فایل: 200