بیماری آتشک درختان میوه

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسندگان : رضا عسکری ؛ زهرا قاسمی
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 81
تعداد دریافت فایل: 40
ارسال نظر در مورد این عنوان