اصول پرورش مرغ مادر

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
طیور
کلیدواژگان / برچسب ها :
پرورش / مرغ مادر/ بیماریها/ تخم مرغ/
تاریخ انتشار: 1385

کتاب حاضر در راستای تامین منابع علمی برای دانشجویان دوره علمی کاربردی پرورش طیور در مقطع کاردانی و کارشناسی گردآوری و به رشته تحریر در آمده است .اطلاعات موجود در این کتاب برگرفته از مطالب علمی موجود در کتابها و مقالات مرتبط ،کتابچه ها ی راهنمای پرورش سویه های مختلف مرغ مادر موجود در دنیا و برخی از تجربیات دست اندرکاران این بخش می باشد و در تدوین آن همواره سعی شده ضمن حفظ ماهیت علمی ،مطالب تا حد امکان بصورت کاربردی ارائه گردد.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 434
تعداد دریافت فایل: 978