روش های فرآوری و کنترل کیفی خاویار

نوع رسانه: کتاب
کلیدواژگان / برچسب ها :
کیفیت / کنترل/ خاویار/ تولید/ فرآوری
تاریخ انتشار: 1386

ماهیان خاویاری یا استورژن یکی از قدیمیترین مهره داران روی زمین هستند که از حدود 250 میلیون سال پیش تا کنون می زیسته اند و به لحاظ قدمت بسیار زیاد به آنها فسیل های زنده می گویند .

با عنایت به اینکه بیش از 90% ماهیان خاویار موجو د د ر بازارهای جهانی متعلق به دریای خزر می باشد و کشور ایران یکی از تولید کنندگان و صادرکنندگان عمده خاویار می باشد و از سالهای دور اقدام به صید ماهیان خاویاری و فرآو ری خاویار می نماید و خاویاری با کیفیت بالا و برخوردار از استانداردهای جهانی تولید می نماید لذا در این کتاب سعی گردیده است از مطالب و تجربیات موجود بیشترین بهره برداری شود تا دانشجویان و خوانندگان کتاب با اقدامات و روشهای فرآوری خاویار در کشور بیشتر آشنا گردند و با مدنظرقرار دادن جنبه های آموزشی برای دانشجویان تلاش گردیده است ،مطالب با زبانی ساده ارائه گردد.تا آنها بتوانند با مطالب این کتاب به اطلاعاتی د رزمینه نحوه زیست پراکنش ماهیان خاویاری ،ماهیان خاویاری دریای خزر ،نحوه صید و فرآوری و بسته بندی ،کنترل کیفی خاویار دست پیدا کنند.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 337
تعداد دریافت فایل: 370