تکنیکهای کاربردی در واحدهای پرورش گاو شیری

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
دام سنگین
تاریخ انتشار: 1389

پرورش و نگهداری گاو از زمان های خیلی دور مورد توجه انسا ن ها بوده و محصولات حاصل از آن نظیر شیر و گوشت پوست و غیره از نظر اقتصادی اهمیت فراوانی دارد و یکی از منابع مهم تولیدات غذایی محسوب می شود .این کتاب در پاسخ به نیاز دانشجویان دامپروری و پرورش گاو در سطوح کاردانی و کارشناسی تدوین شده است و تلاش دارد که در آن بسیاری از روش های عملی لازم در عملیات پرورش گاو توضیح داده شود .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 546
تعداد دریافت فایل: 1,085