اصول بهداشت ، کنترل و پیشگیری ازیبماریهای گوسفند و بز 1

نوع رسانه: کتاب
تاریخ انتشار: 1386

به کارگیری اصول کلی بهداشت دام به دلیل ارتباط مستقیم آن با سلامت دام ،گام بلندی در جهت تحقق شعار دام سالم غذایی سالم و درنهایت ایجاد جامعه ای به دور از بیماری خواهد بود .

کسب اطلاعات در رابطه با اصول بهداشت مستلزم آگاهی از راه های کنترل ،پیشگیری و ریشه کنی بیماری های دامی است که کتاب حاضر این امکان را به علاقه مندان و دانشجویان علوم دامی و دامپزشکی می دهد تا به نیازهای خود در این خصوص پاسخ دهند .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 510
تعداد دریافت فایل: 1,259