دستورالعمل کاشت برنج در مناطق نیمه گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
برنج
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1386
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 95
تعداد دریافت فایل: 45