مدیریت کرم ساقه خوار نواری، Chilo suppressalis W.، در کشت مجدد برنج (با شرایط اقلیمی مازندران)

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
شالیزار
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 253
تعداد دریافت فایل: 180