کاشت، داشت و برداشت کاهو

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کاهو- کاشت
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقاتی علوم باغبانی
تاریخ انتشار: 1397

این نشریه در مجله باغدار در آبان ماه سال 1392 به چاپ رسده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 694
تعداد دریافت فایل: 830