معرفی پایه‌ها و ارقام پسته آمریکا و مقایسه آنها با شرایط ایران

نوع رسانه: هندبوک
موضوعات :
میوه خشک و پسته
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده پسته
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 318
تعداد دریافت فایل: 492