نشریه ترویجی خشک کن های خورشیدی محصولات کشاورزی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : حمیدرضا گازر
کلیدواژگان / برچسب ها :
خشک کن خورشیدی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 234
تعداد دریافت فایل: 113