دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت رقم دشت (برنج)

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
شالیزار
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1373
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 75
تعداد دریافت فایل: 85