ضرورت مصرف بهینه کود برای افزایش عملکرد ارقام برنج پرمحصول

نوع رسانه: نشریه فنی
کلیدواژگان / برچسب ها :
شالیزار
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1378
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 40
تعداد دریافت فایل: 51