پسته مه ولات، مروری بر ویژگی ها و چالش های پسته کاری

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 145
تعداد دریافت فایل: 146