پسته مه ولات مروری بر ویژگی ها و چالش های پسته کاری در فیض آباد(قطب تولید پسته در خراسان رضوی)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 287
تعداد دریافت فایل: 360