مدیریت ویروس خسارت‌زای پژمردگی لکه‌ای گوجه فرنگی (TSWV) و ناقلین آن در کاهو

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
TSWV
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 232
تعداد دریافت فایل: 219