چگونگی ساخت گام به گام باغ بادام دیم به وسیله جمع آوری آب باران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 359
تعداد دریافت فایل: 494