فرآورده های خمیری با ارزش افزوده با استفاده از گوشت ماهیان ارزان قیمت

نوع رسانه: بروشور
کلیدواژگان / برچسب ها :
ماهیان ارزان قیمت
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 42
تعداد دریافت فایل: 44