استانداردهای قفسهای دریایی

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
نویسنده : آقای علی ایزدی
کلیدواژگان / برچسب ها :
قفسهای دریایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 108
تعداد دریافت فایل: 139