پرورش ماهی در قفسهای پلی اتیلن شناور

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
پرورش ماهی در قفس
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 137
تعداد دریافت فایل: 187