اقلام مورد نیاز برای ساخت قفس های دریایی

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
نویسنده : آقای علی ایزدی
کلیدواژگان / برچسب ها :
قفس های دریایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 126
تعداد دریافت فایل: 123