بهره‌برداری و نگهداری از تجهیزات بخش کنترل مرکزی سامانه‌های‌ آبیاری میکرو

نوع رسانه: هندبوک
موضوعات :
روش های آبیاری
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 124
تعداد دریافت فایل: 111