بیماری شانکر سیتوسپورایی(در درختان سیب سمیرم)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تعداد صفحات: 6
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1376
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 453
تعداد دریافت فایل: 216