معرفی دستگاه محلول پاش آفت‌کش بیولوژیک Bt برای کنترل بید کلم

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 142
تعداد دریافت فایل: 117