اقدامات پیشگیرانه در مدیریت استخر های پرورشی میگو در جهت پیشگیری از شیوع بیماری لکه سفید

نوع رسانه: پوستر
کلیدواژگان / برچسب ها :
اقدامات پیشگیرانه
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 40
تعداد دریافت فایل: 50