بهره برداری پایدار و مسئولانه از ذخایر ماهیان سطح زی ریز (ساردین و موتو ماهیان)

نوع رسانه: پوستر
کلیدواژگان / برچسب ها :
بهره برداری پایدار
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 31
تعداد دریافت فایل: 40