عارضه سر قرمزی در میگو و پیشگیری

نوع رسانه: پوستر
کلیدواژگان / برچسب ها :
میگو
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 52
تعداد دریافت فایل: 72