بیماری ریشه سرخی پیاز و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1383
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 248
تعداد دریافت فایل: 133
ارسال نظر در مورد این عنوان