بیماری ریشه سرخی پیاز و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1383
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 447
تعداد دریافت فایل: 205
ارسال نظر در مورد این عنوان