اثرگوگرد و مواد آلی برعملکرد و غنی‌سازی گندم در خاک‌های آهکی گچساران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
بیوتکنولوژی
تعداد صفحات: 14
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 795
تعداد دریافت فایل: 329