مدیریت تغذیه درختان میوه در مناطق معتدله با نگرش پژوهشی

نوع رسانه: کتاب
تاریخ انتشار: 1397

این اثر به شماره K-97-18 مورخ 97/9/24 در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی به ثبت رسیده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 427
تعداد دریافت فایل: 462