دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت لوبیا چشم بلبلی در خوزستان

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
حبوبات
کلیدواژگان / برچسب ها :
لوبیا چشم بلبلی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,007
تعداد دریافت فایل: 1,024