توصیه‌های دامپزشکی به دامداران در زمان وقوع حوادث طبیعی

نوع رسانه: اطلاعیه
تاریخ انتشار: 1398

در زمان وقوع حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و... برای پیشگیری از وقوع بیماری‌ها و تأمین بهداشت عمومی، رعایت نکات یاد شده در این اطلاعیه ضروری است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 32
تعداد دریافت فایل: 14