ضوابط و مقررات بهداشتی قرنطینه‌ای در مرغداری‌های تخمگذار

نوع رسانه: نشریه فنی
تاریخ انتشار: 1398

نشریه‌ی حاضر مطالبی را درخصوص مراحل صدور مجوز و ضوابط جوجه ریزی، مرغ ریزی، حمل و نقل کود و بارگیری پایان دوره، ساختار بهداشتی مرغداری‌ها، ضوابط حقوقی برخورد با تخلفات، و توصیه‌های بهداشتی بیان کرده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 55
تعداد دریافت فایل: 75