دانستنی‌های ضروری در خصوص گوشت قرمز سالم و بهداشتی

نوع رسانه: پوستر
تاریخ انتشار: 1391

مصرف انواع گوشت مفید است به‌شرطی که سالم باشد و از مراکز مطمئن تهیه شده باشد. این پوستر به این موارد پرداخته است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 12
تعداد دریافت فایل: 14