توصیه های بهداشتی به زنبورداران در ارتباط با وقوع سیل و آبگرفتگی

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
سیل
کلیدواژگان / برچسب ها :
سازمان دامپزشکی کشور
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 132
تعداد دریافت فایل: 64