اصول بهداشتی شیر

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

به منظور تهیه‌ی شیر قابل استفاده برای مصرف کننده، رعایت اصول بهداشتی در مراحل مختلف الزامی است؛ عدم توجه به بهداشت شیر، این ماده‌ی مغذی و بسیار مورد نیاز انسان و دام را به ماده‌ای بیماریزا و غیر سودمند تبدیل می‌کند. برای تولید شیر سالم، رعایت نکات یاد شده در این بروشور لازم است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 23
تعداد دریافت فایل: 23