بیماری لکه سفید میگو

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

بیماری ویروسی لکه سفید میگو جزو بیماری‌های مهم و زیانباری است که صنعت پرورش میگو را تهدید می‌کند. این بروشور ضمن معرفی بیماری، به نشانه‌های آن در میگو، راه‌های ورود و انتشار ویروس در مزارع پرورش و اصوف جلوگیری از آن اشاره دارد.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 35
تعداد دریافت فایل: 23