کمبود عناصر ریزمغذی و بروز بیماری در درختان میوه(با محوریت آهن و بور)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
تعداد صفحات: 13
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1390
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 421
تعداد دریافت فایل: 781