عوامل محیطی مؤثر بر رشد و نمو گوجه فرنگی در گلخانه

نوع رسانه: نشریه فنی
کلیدواژگان / برچسب ها :
گلخانه
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 395
تعداد دریافت فایل: 454