بیماری‌های مشترک بین انسان و دام

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

بیش از 800 بیماری مشترک میان انسان و دام تاکنون شناخته شده است. یکی از راه‌های بسیار مؤثر در پیشگیری از این بیماری‌ها، بالا بردن میزان آگاهی از آن‌هاست. رسانه‌های ترویجی، از جمله این بروشور، به افزایش دانش افراد کمک می‌کند. این بروشور به بیماری‌های هاری، بروسلوز یا تب مالت، شاربن، تب کریمه- کنگو و کیست هیداتیک پرداخته است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 59
تعداد دریافت فایل: 48