جلوگیری از ابتلا به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو

نوع رسانه: پوستر
تاریخ انتشار: 1398

قرار گرفتن گوشت در شرایط پیش سرد کشتارگاه دام یا دمای معمول یخچال قبل از هر اقدامی روی آن، در پیشگیری از ابتلا به تب کریمه- کنگو بسیار مهم است. این پوستر به شکل مختصر و مفید به این موضوع پرداخته است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 25
تعداد دریافت فایل: 15